ตุลาคม 6, 2015
it-services-banner2_mini

ยินดีต้อนรับ บริษัท พีแอนด์พี อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เราขอนำเสนอช่องทางสายด่วนสำหรับติดต่อเรา
เรียน ท่านลูกค้าที่เคารพ
ขณะนี้ตัวแทนบริการลูกค้าของเรามีความพร้อมแล้วที่จะให้การบริการดูแล และให้คำปรึกษาแก่ท่านลูกค้าในด้านต่างๆ อาทิ
  • งานบริการด้านดูแลและซ่อมบำรุง
  • ปัญหาทางด้านเทคนิค
  • คำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบที่อยู่ภายใต้การดำเนินงาน
  • กรณีเหตุฉุกเฉินหรือปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา
  • คำถามหรือข้อสงสัยอื่นๆ ที่เราสามารถช่วยท่านลูกค้าได้
ดังนั้นทางท่านลูกค้าสามารถที่จะติดต่อขอรับบริการได้ที่หมายเลขสายด่วนของเรา: 097-057-6888 หรือ +6697-057-6888
หรือติดต่อเราได้ที่อีเมลล์: ios@ppic.co.th หรืออีกหนึ่งช่องทางพิเศษ ทาง LINE ID: ios.ppinter
ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในบริการของเรา